Ik ben ervan overtuigd dat veel ziekten niet alleen een fysieke, maar ook een psychische component hebben.

Als je naast het fysieke, het psychische deel aanpakt – en weer heel wordt – (holisme) zal de pijn minder worden of zelfs verdwijnen.

In mijn praktijk komen mensen met lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn. Vaak blijkt daar een psychische klacht onder te liggen. Let op: Natuurlijk zijn er ernstige ziektes die niet door massages kunnen worden genezen. Maar wel kunnen bij ernstige ziektes-  zoals kanker -massages zorgen voor een stuk verlichting van de pijn. De massages zorgen dus voor ontspanning. Ik neem de tijd – en door te luisteren en te healen, worden klachten minder en problemen worden opgelost.

Als je een keertje voordelig wilt kennismaken met wat ik doe, maak dan een afspraak voor een kennismakingsmassage. Dat kost slechts 35,-. Koffie en/of thee en massage-olie gratis.

Ik wil graag kennismaken met massage

Hierna het artikel over hoofdpijn – iets wat veel mensen hebben – en waar je écht iets aan kunt doen.

HERKEN JIJ DIT?hoofdpijn-2250x300

  • Je twijfelt aan jezelf;
  • Je veroordeelt jezelf;
  • Je hebt weinig gevoel van eigenwaarde
  • Je durft niet jezelf te zijn;
  • Je maakt je zorgen over anderen.

Durf jij te kiezen?

Voor jezelf?

En hoe doe je dat?

Lees hierna*)

HOOFDPIJN

Algemeen

“Angst. Je vertrouwt onvoldoende op je Zelf. Je tracht te veel alles te omvatten met een nerveus piekeren en peinzen. Een aarzeling, een zelftwijfel: zal ik doorgaan of niet? Zal ik deze weg kiezen? Een blijven stilstaan door angst en onzekerheid. Het leven is een vraagteken voor je. Emoties: verdriet, pijn, kwaadheid…. Een gevolg van je aarzelende tweestrijd: zal ik teruggaan of durf ik verder te evolueren… een innerlijk gevecht en weerstand tegen transformatie. Dit leidt tot confrontatie met droevige tweeslachtige situaties in je omgeving: een weerspiegeling van jouw niet consequent zelfzeker doorgaan. Het “wringt” allemaal in je, omdat jij onvoldoende je Waarde beseft!

Zelfveroordeling

Jij bekijkt jezelf ook door de kritische ogen van anderen en zeker door de ogen van mensen waar jij veel ontzag voor hebt. Je plaatst te zeer het centrum van je bestaan buiten jezelf. Doe ik het wel goed? Jij durft niet helemaal jezelf te zijn, je natuur te beleven zoals je bent: jij houdt een ganse hoop gevoelens angstvallig omklemd. Jij denkt en beheerst meer, dan echt te leven van uit je ware aard. Maak jij je te veel zorgen over anderen, over diegenen waarvoor jij je verantwoordelijk voelt? Zou je hen angstig willen behoeden? Kan jij je partner niet loslaten; houdt de doodsgedachte je onbewust sterk bezig?

Ga door!

Neem een andere wending, vertrouw volledig op je intuïtie, op je diepste Zelf, Stel je niet de vraag wat anderen van je verwachten. Stop met zelfkritiek en erken nu je waarde. Pieker niet langer, laat los en vertrouw: geen enkele negatieve gebeurtenis in je leven heb jij net eerst zelf onbewust op geroepen. Steun dus ten volle op de stevige Basis in jezelf en kom tot creatieve opbouw van je leven, creëer zonder aarzeling een vreugdevolle toekomst. Stop ermee met je “denken” alles te willen omvatten; vertrouw, ontspan je. Zijn jouw verwachtingen omtrent je leven niet langer angstig, dan zullen droevige situaties uit je leven verdwijnen. Geef jezelf vrijheid en zuurstof: beklem je niet langer. Hou ook je gevoelens niet krampachtig tegen, laat je natuur spontaan groeien. Durf een knoop doorhakken en kijk niet langer om naar hetgeen voorbij is. Stuur alle creatieve energieën voorwaarts.

De mens die vaak last heeft van hoofdpijn dient nog het volgende in zichzelf te onderzoeken:

Energetische opkropping en onderdrukking

(geen spontane, eerlijke, directe reactie of “gevoelsuiting”, enz. ….), gepaard gaande met een gevoel van oer-twijfel aan het eigen Ik, vaak van slachtofferschap (ik mag niet”, of “ik moet dit wel zus en zo doen”), een gevoel van de “underdog” of de “gehoorzame” spelen t.o.v. het Gezag dat men buiten zich plaatst….. (terwijl men ondertussen luistert naar het eigen kleine strenge egodeel dat bang is omdat het afgesloten is van het Grootse Ik-zijn, dat hard is ): “Ik heb geen keuze, ik moet wel slikken wat “ze “me hier zeggen of aandoen…”, maar eigenlijk doet men het zichzelf aan. Kortom, een misrekening van het zichzelf Meesterschap, van het Ware Innerlijke Gezag. Op deze wijze is de mens niet verplicht om zijn leven in eigen handen te nemen en kan hij “de oorzaak’ van zijn problemen, zijn pijn of verdriet steeds aan Iets of Iemand BUITEN zichzelf wijten…. Hierbij helpt hij helemaal zichzelf niet; integendeel: hij haalt zichzelf onderuit. Hij houdt in de eerste plaats zichzelf “wetten” en “regels” voor waarnaar hij “moet luisteren”, … i.p.v. zich open te stellen voor wat zijn Levens-Hart vraagt. Transformatie gevraagd!

Je spaart energieën in je op

Je hoopt en kropt gevoelsenergieën en vruchtbaarheidszaad in je op…. In plaats van deze vruchtbare levensenergieën op spontane, zelfzekere wijze te laten doorstromen in een doorgaande beweging, in plaats van bepaalde zaken kordaat door te slikken dan wel rechtuit te spreken, te handelen, je gevoelens te verwoorden of je emoties te uiten, je werkelijke gevoel te erkennen en eventueel kenbaar te maken naar de andere(n) toe. Maar jij stelt je eerder als afwachtend op ten opzichte van de buitenwereld…. Alsof jij “het verongelijkt slachtoffer” moet zijn dat van alles en nog wat zou moeten slikken…! Verberg je hier niet achter….. kom tevoorschijn als Krachtig “man-vrouwelijk-Ik”!…. en uit je, wees jezelf, blijf niet passief-opkroppend staan, om vervolgens je zogezegde emoties te verbijten (o, deze leugen: jouw meesterschap miskenden!), je als een emotioneel getart “slachtoffer” te gedragen! Ga door!

Inhouden van creativiteit, gevoelens- en vruchtbaarheidskrachten

Jij houdt je spontane, creatieve, gevoelens- en vruchtbaarheidskrachten in: jij houdt dit tegen…. Ten gevolge hiervan kan bij bepaalde mensen een overvloed aan seksuele energie ontstaan… deze is echter niet de oorzaak van hoofdpijn, wel een gevolg van het “jezelf inhouden op breed-energetisch vlak.

Underdog

Speel niet de rol van de underdog”. Hoofdpijn roept je op om aan het hoofd van je leven te gaan staan! Fundamentele oplossing is dus ook niet om je bijvoorbeeld te gaan afreageren in seksualiteit, of in een of andere sport, hetzij in woede-uitbarsting of geïrriteerde reacties je frustraties kwijt te spelen, maar in te zien waar die OORZAAK ligt van de nood om alles een keer uit te braken, om je af te reageren of je te verliezen in bepaalde zaken….: het is omdat jij de “eerste” gevoelens de “eerste” creatieve krachten en spontane uitingen die in je opwellen “onderdrukt” houdt, omdat jij niet direct en spontaan je gevoelens van binnenuit beleeft en naar buiten brengt, omdat jij steeds afwacht en opkropt in plaats van jezelf de “vrije natuurlijke uitlaat” te geven. Een voortdurende opkropping en zelf-remming ( in emoties, daden, creativiteit….) die kan leiden tot uitlaatkleppen zoeken.

Word jezelf!

Zo, word jezelf op een KRACHTDADIGE wijze, zonder twijfel…. Zodat agressie zich niet opstapelt, noch frustratie zich ophoopt. Voel je zeker vanuit je eerlijke gevoel en uit je spontaan. Laat je niet leven, leef niet van onderuit, krop niet op, noch voor het oog van de maatschappij, noch voor de relaties, WEES GEWOON JEZELF, in alle eerlijkheid zonder angst iets… te verliezen… wanneer jij jezelf zou zijn…. (de goedkeuring van de anderen, je Imago, of wat dan ook).

Jaag jij je steeds op, haast jij je snel-snel… je zenuwen onder hoogdruk brengend? Voor wie? Waarom? Sta JIJ niet in het Centrum van je bestaan? Hoofdpijn zal je dwingen om eerst en vooral naar jezelf te luisteren….jezelf niet voorbij te lopen om de maatschappij, of bijvoorbeeld “het werk”, de job, of een andere persoon ter wille –of ter haaste- te zijn… TEN KOSTE van jezelf. Want dit betekent “vasthouden”…: “loslaten”, zeg het leven ! Wanneer jij vasthoudt aan dit of dat, aan wat die of deze van jou zou vinden of denken, aan wat “de mensen” over jou zouden oordelen, aan wat er gebeurt wanneer jij niet dit of dat zou doen…. Allemaal redenen om jezelf te forceren, pijn te doen…. In plaats van rustig doch kordaat helemaal jezelf te ZIJN! Wil je een bepaald gedrag van de andere(n) afdwingen? Wil je dat ze je goedkeuren; wil jij je hier in een slachtofferrol houden, ondertussen opkijkend naar het Gezag buiten jezelf? Dit Gezag hoeft niet per se een persoon te zijn; het kan evengoed gaan om een ideaalbeeld dat jij over jezelf hebt en wilt nastreven, of om een maatschappelijke druk…., een imago, een job, een god  (de god van Tijd en Structuur bv.) … alleszins om Iets of Iemand dat/die jij BOVEN jezelf en boven het Leven plaatst. Makkelijk is dit : dan hoef jij niet te evolueren…. Want dan neem jij geen verantwoordelijkheid op voor jouw ECHTE ZELF-WORDING!

Vluchten kan niet meer

Zo….: ontvlucht jezelf niet langer, ontvlucht je verantwoordelijkheid niet langer…. Plaats je niet onder iets (bv. Je werk: prestatie, enz.) of iemand … speel geen komedie…. KOM TEVOORSCHIJN in ware gedaante, zoals je bent. Plaats niets boven het Leven! Leef je uit naar hart en ziel, niet naar begeerten ( iets van anderen gedaan willen krijgen, of goedgekeurd willen worden bv. ) maar LAAT anderen los en doe wat JIJ voelt te moeten doen, levend vanuit je Hart, levend vanuit jouw ZIJN.

Afwachten

Wachtend, afwachtend…, alles-in-je-opstapelend, emoties-vasthoudend; een jezelf forcerende houding, alles door te slikken, in plaats van meteen hetzij vrouwkrachtig of mankrachtig sterk te reageren en flink door te gaan als IK – jij blijft steken – je houdt je vruchtbaarheidszaad in. Keelklieren kunnen zwellen omdat jij voor het oog van de buitenwereld, van de anderen, je gezicht wilt redden, je echte gevoelens niet kenbaar wil maken. Zelfs wanneer jij je als het ware emotioneel of psychisch verkracht voelt, dan nog zal jij deze gevoelens bij je houden. Jij hebt nood aan een doorslikken van het verleden , van dingen die voorbij zijn…. Aan een klaar en helder inzicht in het “waarom” jij bepaalde zaken naar je toe hebt gehaald en nog steeds haalt. Er zit kwaadheid, mogelijk opgekropte woede in je keel. Het zou je goed doen een keer alles uit te spugen… niet in verwijt aan iemand, maar gewoon om jezelf te bevrijden van alle opkroppingen en tenslotte via dit emotionele uiten “in voeling” te komen met jezelf, met je lichaam, met je IK: te voelen, te weten, te beseffen dat jij als IK recht hebt op een “vrij” bestaan. Jij hebt geen enkele reden om je kwaad te maken op iemand, ook al lijkt het zo…. Dit zijn alibi’s waarachter jij je verschuilt om niet JEZELF te worden. Mogelijk heb je in het verleden vele zaken naar je toegehaald, kwetsend en pijnlijk, ten gevolge van het feit dat jij niet als IK naar voren trad, dat jij afwachtte als underdog of slachtoffer… Dit is een jezelf “buitensluiten”…. Verwijt dan nu de anderen niet, maar neem je voor te breken met deze zelf-inhouding, met dit opkroppen, vasthouden en miskennen van je echte Centrale IK…. In plaats van ALS IK van binnenuit, vanuit je hart STREK NAAR VOREN TE TREDEN en je gevoelens, je energieën vrijuit en eerlijk te laten vloeien! Alleen jij kunt jezelf bevrijden; alleen jij kunt jezelf helemaal vrijmaken .In jouw emotionele beleving zal jij ervaren hoe niemand buiten jou eigenlijk aan de oorzaak ligt van je probleem, van je hoofdpijn, maar hoe jij jezelf te veel hebt vasthouden aan de omgeving, eventueel belang hebt gehecht aan oordeel of hun reactie, al dan niet in emotionele afhankelijkheid van hen, dan wel in afhankelijkheid van goedkeuring van een maatschappij, een groep, enz….. Verwijt het hen niet, maar begin met te leven VANUIT JEZELF… vanuit jouw innerlijke Gezag basis, eerlijk vanuit jouw gevoel!!!! Krop niets meer op…. Hou niets meer in om andere te behagen of om goed bevonden te worden. Voel die oer vuurkracht in je binnenste, die erop wacht dat jij jezelf zou gaan smeden als een mens van Edel ras. Laat die krachtstroming nu eerlijk vloeien en hou jezelf niet in: WEES gewoon jezelf, doe wat je voelt te moeten doen op elk ogenblijk van de dag, zonder houding, zonder opkropping, zonder passief- afwachtend te blijven staan…. Aan de kant van jezelf! Haal jezelf volledig binnen! Nu blaas jij mogelijk alles uit jou…. Alsof er vuur en opgeslagen braaksel uit je keel vliegt; veel te lang reeds hou jij je in en was je niet echt jezelf. Nu is het ogenblik aangebroken dat jij stevig en geconcentreerd in jezelf komt, in je lichaam, dat jij jezelf niet langer als zwijgend-afwachtend houdt, noch als zombie of in afhankelijkheid van een maatschappelijke sfeer. Laat de draak naar spuwen nu, al het opgekropte wil er mogelijk eerst uit…. Om je vervolgens in rust naar innerlijke vredevolle ontspanning te leren. Als een godkrachtige en tevens liefdevolle bulldozer baan je je een weg: Jouw Weg die voor je ligt…. En niets of niemand kan jou hierin tegenhouden. Jij hebt “jezelf “waar te maken : niet jouw werk, noch een “beeld”, enz….! de hemel klaart dan op; jij geniet nu van het leven, van de Natuur…. Jij maakt je over niets nog zorgen! Jij leert nu het echte mooie te zien en je ontdekt de pure waarden van het Leven. Jij leeft nu echt vanuit de vreugde in jouw Hart; de blijheid om jou “zijn”… Jij houdt ook niets of niemand nog vast ! Jij trekt er a.h.w. op uit, als een avonturier met knapzak op zoek naar al het prachtige van de Natuur, naar de groene weilanden en de spelende eenden, naar de zingende merels en de blatende schapen… jij komt echt thuis in de natuur van jezelf, te midden van al het mooie dat je NU pas kunt zien, omdat jij niet langer wacht en afwacht tot een ander je zou gelukkig maken of jou ontspanning zou geven tot een andere ermee zou ophouden om jou pijn te doen…. Neen, jij weet nu dat jij alles in handen hebt: dat, wanneer jij jezelf geen pijn meer doet, jij automatisch andere mensen op je pad ontmoet die delen in dit geluk. Jij zingt nu als het ware mee met de vogels, jij blaakt van gezondheid; je geluk kan nooit meer stuk:

Kom in je Centrum

THUISGEKOMEN bij jezelf, in de NATUUR van je wezen…. In je Centrum, je Gevoel, je Lichaam, je Grootse IK BEN, waar jij zover was van afgedwaald. Jij HERKAUWT niet langer de dingen, denkende weg…. Maar spuugt het negatieve onmiddellijk weer uit en geniet van de prachtige nieuw-ontdekte heerlijkheden…! Jij loopt niet langer een “beeld” na van jezelf. Jij leeft nu “naar waarheid” Jij zet geen remming, geen domper meer op jezelf, op die spontane levensstroming…. Nu je leeft vanuit je Hart, je diepste gevoelen, niet naar  begeerten, naar “grijpen”. Nu is er geen sprake meer van twijfel, noch van angstig vasthouden of grijpen/remmen met je gedachten; er heerst slechts Vertrouwen in een zelfzeker Doorgaan!!!”

*) Ik bied op mijn blog ruimte voor de ideeën uit het boek van Christiane Beerlandt. Het artikel geeft achtergrondinformatie over de dieper liggende oorzaak van je klacht(en). Christiane Beerlandt heeft toestemming  gegeven voor publicatie.