Wil jij van je nekpijn af? Massage en healing kunnen erg goed helpen bij het verminderen van klachten. Daarover later in dit stukje meer. Eerst even iets anders: In het artikel van Christiane Beerlandt*) lees je hoe nekpijn ook een psychische kant heeft. Christiane Beerlandt ziet de nek als symbool voor:
healing-en-massage

  • rust
  • vrijheid
  • openheid
  • zekerheid
  • wijsheid

In de meest ideale situatie ben je vrij van problemen en vrij om open te staan voor wat er in de wereld gebeurt. Vanuit je eigen vrijheid en met je ‘eigen wijsheid’, kijk je onbevangen de wereld in.

Toch is dat niet altijd zo, veel mensen kennen die vrijheid en ‘eigen wijsheid’ niet: zij zijn – vaak al jaren overgeleverd – aan onvrije situaties in denken en doen. Soms zo erg dat hun nek verkrampt is geraakt, stijf is en pijn doet.

Overigens kan een verkeerde werkhouding ook leiden tot nekpijn.

Hieronder de psychische oorzaak. Denk maar eens aan een stressvolle situatie op het werk die jaren heeft geduurd: het is bekend dat jarenlange frustratie en stress, kunnen leiden tot hevige nekklachten.

Wat kun je dan aan massage en healing hebben?

Bij mij krijg je  een combinatie van healing en massage in een rustige omgeving. Je werkt aan je innerlijke proces van bewustwording. Door te masseren en te healen, word je geheeld: Je nekpijn kan hierdoor verminderen en zelfs verwijnen. Wil jij eens ervaren hoe dat gaat, een behandeling met healing en massage?

Als je voordelig wilt kennismaken met wat ik doe, maak dan een afspraak voor een behandeling met healing en massage. Dat kost slechts 45,-. Koffie en/of thee en massage-olie gratis.

Hierna het artikel van Christiane Beerlandt over nekpijn.

DE NEK

Symboliseert de ontspanning en de rust in onszelf, wanneer wij ons in vertrouwen openstellen voor onze innerlijke wijsheid, waardoor wij ook in staat zijn om ons op buigzame wijze open te stellen voor de anderen, voor indrukken uit de buitenwereld. Alles van bovenuit (met je Bewuste IK) kunnen aanschouwen; durven in alle richtingen kijken zonder zelfbeperking. Alle aspecten van een probleem durven bekijken. Je vrij-voelen, je los-gooien uit beklemmende situaties. Trots, innerlijke zelfzekerheid, maar in dienstbaarheid, zacht gebogen naar anderen toe. In voorzichtigheid het middelpunt weten te houden: ik of de andereen?

Aandoeningen van de nek, algemeen

Overdreven trots: omwille van uiterlijke of onechte waarden, een gevolg van afgesneden zijn van je innerlijke Zelf; spanningen, angsten en onzekerheid. Pronken met je veren, om je toch ergens bevestigd te zien, want jij twijfelt aan je waarde. Zelf ben jij te afwezig; jouw leven is gebouwd op Houvast buiten jezelf, op imago of een functie in de religieuze, sociale of politieke, wereld. Stijfkoppig, halsstarrig vasthouden aan een vooroordeel, weigeren de diepere waarheid te zien, je verzetten tegen…een weigering om soepel verder te evolueren in het leven, op de golven van je buigzame Natuur. Agressief, kritisch, enggeestig vasthouden aan achterhaalde waarden: omdat jij nog altijd jouw werkelijke waarde miskent; jij verzet je tegen wat anderen je zeggen, jij klampt je vast aan materiële, uiterlijke of andere minder belangrijke zaken, omdat jij de Kracht van je diepste Zelf miskent. Jij blokkeert een soepele doorstroming naar je lichaam vanuit jouw Bewustzijnskern. Jij rebelleert onbewust tegen de vraag van je innerlijke Zelf om jouw weidse ruimte te erkennen, om breder te gaan zien, zonder oogkleppen op. Jij klampt je ergens aan vast, waardoor jij jezelf pijn doet: innerlijk gevolg van vastzitten, gevangenschap. Je zou naar buiten willen stralen, maar je voelt je innerlijke benepen. Jij bent hard en stijf, voor jezelf in de eerste plaats; wil je anderen behagen op bevallige wijze: zo zet jij jezelf vast! Doe alleen wat jij voelt te moeten doen vanuit je eigen aard; stel je soepel open voor de verlangens van je innerlijke Zelf en stel je in liefde en zelfzekerheid open voor de boodschap van anderen. Bevrijd je van spanningen; klamp je niet langer vast; kom tot zachtheid, buigzaamheid, openheid; wees trots op werkelijke waarden, op je inhoud, niet op klatergoud. Durf je openstellen voor het standpunt van anderen, zonder je bedreigd te voelen: jij bent veilig in jezelf, jij mag rustig je hoofd naar alle kanten draaien, je soepel instellen op anderen, zonder dat jij uit het Centrum van jezelf hoeft weg te gaan. Innerlijke stevigheid laat je toe om flexibel te zijn.

Stijve nek, pijn

“Angstige verstijving: gevoel van tekortschieten, je kan of je durft er niet helemaal “bij”. Jij kijkt slechts links of rechts, je durft niet breder zien. Jij voelt je “vastzitten”, vooral emotioneel. Jouw uiterlijke levensomstandigheden, de situatie of de zaken waar jij je halsstarrig aan vasthoudt, zijn slechts een weerspiegeling van jouw innerlijke angst en onzekerheid. Te koppig, maar vooral te Bang om te “horen” of  “zien” : jij vlucht weg. Jij voelt je te klein om volle verantwoordelijkheid te nemen; jij voelt je niet in staat om Recht te spreken, om helemaal eerlijk met jezelf te zijn; te bang om te buigen, jij vlucht weg voor de waarheid omtrent jezelf. Omdat jij niet echt vertrouwt op je innerlijke Zelf, zal jij je ook niet flexibel kunnen opstellen; je houdt krampachtig vast aan elementen buiten jezelf, als steun of zekerheid. Jij miskent het eigen gezag. Een harde weerstand, een agressief halsstarrig gedrag, een reactie op jouw innerlijke onmacht: zo boor jij jezelf de grond in en sta jij jezelf niet toe om soepel te evolueren. Eigenzinnig vasthouden aan jouw standpunt, zonder te luisteren naar feiten die misschien wel eens een verrijking zouden kunnen betekenen: voel jij je zo bedreigd? Jij sluit je af van je innerlijke gevoelskern, van je natuur; jij houdt nodeloze spanningen vast, je bent te onbuigzaam naar jezelf toe.

Bouw je leven op de leiding van het innerlijke Gezag en voel je krachtig in je Zelf. Vlucht niet langer voor je innerlijke wijsheid en de boodschap die anderen voor je hebben: stel je soepel in liefde open naar de anderen. Luister naar je gevoelens, naar je natuur: forceer niet, gooi ballast af, laat alles los wat jou beklemt.”

*) Ik bied op mijn blog ruimte voor de ideeën uit het boek van Christiane Beerlandt. Het artikel geeft achtergrondinformatie over de dieper liggende oorzaak van je klacht(en). Christiane Beerlandt heeft toestemming  gegeven voor publicatie.